Ontwerp en voorontwerp

Ontwerp IGS

Vergroot afbeelding ontwerp.jpg

Hier kunt u het ontwerp van de IGS in delen downloaden.

Ontwerp plankaart en Ruimtelijk ontwerp

Het ontwerp plankaart op hoofdlijnen en het ruimtelijk ontwerp kunt u hieronder downloaden

Addendum ontwerp IGS, hoofdstuk 9

Hier kunt u het addendum voor het ontwerp IGS, hoofdstuk 9 downloaden.Hieronder kunt u de documenten downloaden, die voorafgingen aan het Ontwerp IGS, waaronder een concept versie van het Ontwerp IGS (versie 1.1) en het Voorontwerp met bijlagen.Versie 1.1 ontwerp IGS

Hier kunt u de ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden, versie 1.1 in delen downloaden.

U kunt hier ook de strategische kaart uit versie 1.1 downloaden.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 1

Dit is deel 1 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u naast de Inhoudsopgave en de Inleiding ook het eerste hoofdstuk De Opgave.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 2

Dit is deel 2 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het eerste deel van hoofdstuk 2, namelijk 2.0 - 2.4: Landschap

Voorontwerp IGS Leek - Roden 3

Dit is deel 3 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het eerste deel van hoofdstuk 2, namelijk 2.5 - 2.7: Landschap en Recreatie

Voorontwerp IGS Leek - Roden 4

Dit is deel 4 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u hoofdstuk 3, Inventarisatie en onderzoek cultuurhistorie.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 5

Dit is deel 5 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u hoofdstuk 4, Inventarisatie en onderzoek infrastructuur.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 6

Dit is deel 6 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het eerste deel van hoofdstuk 5, Relatie met strategische milieubeoordeling.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 7

Dit is deel 7 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het tweede deel van hoofdstuk 5, Relatie met strategische milieubeoordeling.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 8

Dit is deel 8 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het eerste deel van hoofdstuk 6 Ontwerp verstedelijkingsmodel en structuurverbetering van de 4 modellen.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 9

Dit is deel 9 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het tweede deel van hoofdstuk 6 Landschapsopgave en recreatie.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 10

Dit is deel 10 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het derde deel van hoofdstuk 6 Ontwerp water en woonopgave.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 11

Dit is deel 11 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het laatste deel van hoofdstuk 6: Ontwerp.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 12

Dit is deel 12 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het eerste deel van hoofdstuk 7: Uitwerking per deelgebied.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 13

Dit is deel 13 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het tweede deel van hoofdstuk 7: Uitwerking per deelgebied.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 14

Dit is deel 14 is van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het laatste deel van hoofdstuk 7: Uitwerking per deelgebied.

Voorontwerp IGS Leek - Roden 15

Dit is deel 15is van het Voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden.
In dit deel vindt u het eerste deel van hoofdstuk 8: Economische uitvoerbaarheid en de Literatuurlijst.