Strategische Milieubeoordeling

SMB deel 1

Dit is deel 1 van de strategische milieubeoordeling van het IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u:
- de inhoudsopgave;
- een samenvatting van het document;
- hoofdstuk 1: de Inleiding;
- hoofdstuk 2: De Opgave;
- hoofdstuk 3: Proces om te komen tot een milieubeoordeling;
- hoofdstuk 4: Resultaten fase 1: Analyse studiegebied

SMB deel 2

Dit is deel 2 van de strategische milieubeoordeling IGS Leek - Roden. In dit deel vindt u:
- Hoofdstuk 5: Resultaten fase 2: Ontwikkeling ruimtelijke modellen
Hoofdstuk 6: Resultaten fase 2: Effecten ruimtelijke modellen
(verkeer en vervoer)

SMB deel 3

Dit is deel 3 van de strategische milieubeoordeling IGS Leek - Roden. In dit deel vindt u naast het vervolg van hoofdstuk 6:
- hoofdstuk 7: Resultaten fase 2: Effecten ruimtelijke modellen (overige aspecten)
- hoofdstuk 8: Resultaten fase 3: Beschouwing locaties

SMB deel 4

Dit is deel 4 van de strategische milieubeoordeling IGS Leek - Roden. In dit deel vindt u naast het vervolg van hoofdstuk 6:
- hoofdstuk 9: Conclusies en vervolg
- bijlage 1: de Literatuurlijst
- bijlage 2: Verklarende woordenlijst
- bijlage 3: Beleidskader
- bijlage 4: Nadere gebiedsbeschrijving natuur, bodem en water,
landschap en cultuurhistorie
- bijlage 5; Toelichting methodiek effectbeschrijving
- bijlage 6: Effecten modellen per deelgebied
- bijlage 7: Waardenkaart
- Colofon

SMB deel 5

Dit is deel 5 van de strategische milieubeoordeling van het IGS Leek - Roden en omvat de kaart van het gebied.

SMB Reikwijdte en detailniveau

Dit is de strategische milieubeoordeling IGS Leek - Roden, notitie reikwijdte en detailniveau.

Advies cie MER over SMB reikwijdte en detailniveau

Hier kunt u het advies van de commissie MER downloaden over de reikwijdte en het detailniveau van de Strategische Milieubeoordeling (SMB).

SMB Werkrapport verkeer en vervoer 1

Dit is deel 1 van het werkrapport Verkeer en Vervoer van de Strategische Milieubeoordeling van IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u naast de Inhoudsopgave ook:
- hoofdstuk 1: Inleiding
- hoofdstuk 2: Beleidskader, huidige situatie en autonome ontwikkeling
- hoofdstuk 3: de 4 modellen.

SMB Werkrapport Verkeer en vervoer 2

Dit is deel 2 van het werkrapport Verkeer en Vervoer van de Strategische Milieubeoordeling van IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u het vervolg van hoofdstuk 3: de 4 modellen.

SMB Werkrapport Verkeer en vervoer 3

Dit is deel 3 van het werkrapport Verkeer en Vervoer van de Strategische Milieubeoordeling van IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u het volgende gedeelte van hoofdstuk 3: de 4 modellen.

SMB Werkrapport Verkeer en vervoer 4

Dit is deel 4 van het werkrapport Verkeer en Vervoer van de Strategische Milieubeoordeling van IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u naast het laatste deel van hoofdstuk 3: de 4 modellen ook het eerste deel van hoofdstuk 4: Verkeersafwikkeling auto en fiets 2020.

SMB Werkrapport Verkeer en vervoer 5

Dit is deel 5 van het werkrapport Verkeer en Vervoer van de Strategische Milieubeoordeling van IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u het volgende gedeelte van hoofdstuk 4: Verkeersafwikkeling auto en fiets 2020.

SMB Werkrapport Verkeer en vervoer 6

Dit is deel 6 van het werkrapport Verkeer en Vervoer van de Strategische Milieubeoordeling van IGS Leek - Roden.
In dit deel vindt u :
- hoofdstuk 5: Kansen voor openbaar vervoer;
- hoofdstuk 6: Verkeersveiligheid en leefbaarheid;
- hoofdstuk 7: Conclusies;
- Bijlage 1: Kwantificering ontwerpopgave en
- Bijlage 2: Vervoersstromen.

Openbare kennisgeving Strategische Milieubeoordeling

Hier kunt u de tekst van de ppenbare kennisgeving over de Strategische Milieubeoordeling van de Ontwerpopgave Leek-Roden downloaden.
Met het plaatsen van deze advertentie is de procedure gestart die moet leiden tot een Strategische Milieubeoordeling (SMB).

Advies provincie Groningen SMB/MER

In deze notitie van de provincie Groningen van november 2005 staat het advies van de provincie over de toepassing van de Strategische Milieubeoordeling voor het opstellen van het Intergemeentelijk Structuurplan en de samenhang met de MER voor de wegen.