Verslagen en presentaties

Verslag klankbordgroep 9 februari 2009

Hier kunt u het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep van 9 februari 2009 downloaden.

Hieronder kunt u ook de reacties downloaden, die de verschillende maatschappelijke organisaties hebben gegevens tijdens deze bijeenkomst.
Het zijn reacties van:
Dorpsbelangen RAS
Groen Noordenveld
Groen Zuidelijk Westerkwartier
Platform Nietap – Terheyl
Staatsbosbeheer
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Roden
Vereniging Natuurschoon

Reactie Dorpsbelangen RAS

Hier kunt u de reactie van Dorpsbelangen RAS downloaden.

Reactie Groen Noordenveld

Hier kunt u de reactie van Groen Noordenveld downloaden.

Reactie Groen Zuidelijk Westerkwartier

Hier kunt u de reactie downloaden van Groen Zuidelijk Westerkwartier.

Reactie Platform Nietap - Terheyl

Hier kunt u de reactie downloaden van het platform Nietap - Terheyl.

Reactie Staatsbosbeheer

Hier kunt u de reactie downloaden van Staatsbosbeheer.

Reactie Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Roden

Hier kunt u de reactie downloaden Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Roden.

Reactie Vereniging Natuurschoon

Hier kunt u de reactie downloaden van de Vereniging Natuurschoon.

Verslag klankbordgroep 29 januari 2009

Hier kunt u het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep van 29 januari 2009 downloaden

Verslag informatieavond gemeenteraden 12 november 2008

Hier kunt u het verslag van de openbare informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden van 12 november 2008 downloaden.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de stuurgroep Ontwerpopgave IGS Leek-Roden de leden van beide gemeenteraden geinformeerd over de laatste stand van zaken in het planproces van het Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden.

Concept verslag werkatelier 30 oktober 2008

Hier kunt u het concept verslag van het werkatelier van 30 oktober 2008 downloaden.

Verslag werkatelier 15 oktober 2008

Hier kunt u het verslag van het werkatelier van 15 oktober 2008 downloaden.

Presentatie Cor Geluk werkatelier 15 oktober

Hier kunt u presentatie van Cor Geluk downloaden, zoals hij die heeft gegeven tijdens het werkatelier van 15 oktober.
De presentatie weerspiegelt de stedenbouwkundige visie van Cor Geluk.
Deze visie is een aanzet tot het ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden van 15 oktober 2008.

Presentatie studie Hoofdontsluiting 15 oktober 2008

Hier kunt u de presentatie "Studie Hoofdontsluiting" downloaden die de heer Ed Stuy van de provincie Groningen tijdens het werkatelier op 15 oktober heeft gegeven.

Kaart stedenbouwkundige visie

U kunt hier ook de kaart uit de presentatie van Cor Geluk tijdens het werkatelier van 15 oktober downloaden.

Presentatie Procesplanning

Hier kunt u de presentatie downloaden over de procesplanning. De projectleider, Nol Hoegen Dijkhof heeft deze presentatie tijdens het werkatelier van 18 oktober 2008 gehouden.

Verslag werkatelier 19 juni 2008 plenair

Hier kunt u het verslag downloaden van het plenaire programma van het werkatelier op 19 juni 2008.

Samengevoegd verslag werkatelier 19 juni 2008

Hier kunt u het samengevoegde verslagen downloaden van het werkatelier van 19 juni 2008.

Verslag werkatelier 19 juni 2008 groep 1

Hier kunt u het verslag downloaden van de bijeenkomst van groep 1 tijdens het werkatelier van 19 juni 2008.

Verslag werkatelier 19 juni 2008 groep 2

Hier kunt u het verslag downloaden van de bijeenkomst van groep 2 tijdens het werkatelier van 19 juni 2008.

Verslag werkatelier 19 juni 2008 groep 3

Hier kunt u het verslag downloaden van de bijeenkomst van groep 3 tijdens het werkatelier van 19 juni 2008.

Verslag klankbordgroep januari 2006

orte samenvatting bijeenkomst klankbordgroep / deelnemers ontwerpateliers Ontwerpopgave Leek-Roden
d.d. 12 januari 2006

Verslag Informatieavond gemeenteraden januari 2006

Hier kunt u het verslag van de informatieavond over de Regiovisie met de gemeenteraden van Leek en Noordenveld, van 12 januari 2006 downloaden.

Verslag workshop Leek - Roden juni 2005 deel 1

Hier kunt u het eerste deel downloaden van het verslag van de workshop Leek - Roden van juni 2005. De onderwerpen hier zijn Landschap en Water en Wonen.

Verslag workshop Leek - Roden juni 2005, deel 2

Hier kunt u het tweede deel downloaden van het verslag van de workshop Leek - Roden van juni 2005. De onderwerpen hier zijn Landschap en Water en Wonen.

Verslag workshop Leek - Roden maart 2005, deel 1

Hier kunt u het verslag van de workshop Leek - Roden van maart 2005. De onderwerpen zijn Landschap en Water en Wonen.

Verslag workshop Leek - Roden maart 2005, deel 2

Hier kunt u het tweede deel downloaden van het verslag van de workshop Leek - Roden van maart 2005.

Impressie ontwerpatelier maart 2005

Hier kunt u de notitie "Impressie ontwerpatelier" van maart 2005 downloaden.

Op 24 maart 2005 is in de Brinkhof in Norg het 1e Ontwerpatelier gehoudenwaarin vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en inwoners van de gemeenten Leek en Noordenveld hun ideeën voor de Ontwerpopgave Leek-Roden naar voren hebben gebracht.
De gemeenten hadden voorafgaand hun inwoners gevraagd mee te denken en bouwstenen aan te leveren voor de ontwerpopgave.
Aan de hand van die reacties hebben ongeveer 20 inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deelgenomen en hun ideeën naar voren gebracht.

Verslag Klankbordgroep februari 2005

Hier kunt u de korte samenvatting downloaden van de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Ontwerpopgave Leek-Roden
van 10 februari 2005.

Verslag Klankbordgroep januari 2005

Hier kunt u de korte samenvatting downloaden van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Ontwerpopgave Leek-Roden
van 10 januari 2005.