IGS

De IGS

Vergroot afbeelding kaft(3).jpg

Op 21 oktober 2009 hebben de gemeenteraden van Noordenveld en Leek de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (IGS) vastgesteld. De IGS is samen met de provincies Drenthe en Groningen en de Dienst Landelijk gebied van het Ministerie van LNV opgesteld. Deze drie partners hebben ingestemd met de IGS.

Hier kunt u de IGS in delen downloaden.


Plankaart op hoofdlijnen en Ruimtelijk ontwerp

De plankaart op hoofdlijnen en het ruimtelijk ontwerp kunt u hieronder downloaden