Nietap

Wonen in Nietap

Vergroot afbeelding kaart_ro_nietap.jpg Ontwerp Nietap

De ontwikkeling van Nietap is gericht op het ondersteunen van de huidige gemeenschap. Een beperkte uitbreiding aan de rand van het dorp (het meeste aan de noordkant, een klein beetje in het centrum) biedt de kans om het dorp naar buiten te keren met woningen die zicht hebben op het Leekstermeergebied.

Vergroot afbeelding profiel_nietap.jpg Profiel buitenrand Nietap

In het centrum is het accent gericht op het vitaal en aantrekkelijk houden van de oude Santeeweg. Te denken valt aan kwaliteitsverbetering van de detailhandel en toevoegen van maatschappelijke voorzieningen. Een kwaliteitsverbetering van het centrum krijgt bovendien een positieve impuls van het feit dat het Leekster Hoofddiep in het centrum van Leek weer wordt uitgegraven en ook de Leke weer wordt doorgekoppeld.

bebouwing_nietap.jpg

Vergroot afbeelding ontwikkeling_nietap.jpg Ontwikkeling centrum Nietap

De ontwikkeling van het centrum van Nietap zal met name voor aspecten als historische dorpssfeer, routing en parkeren integraal moeten worden afgestemd met de ontwikkelingen van het centrum van Leek en Leek-Terheijl.Hieronder kunt u de ontwerpkaart en het dwarsprofiel downloaden.