Nieuw-Roden

Nieuw Nieuw-Roden

Vergroot afbeelding kaart_ro_nieuw-roden.jpg Ontwerp Nieuw-Roden

De uitbreiding van Nieuw-Roden is niet de zoveelste schil, maar een compact gebied met dorps wonen dat dicht bij het centrum is gelegen. Op deze manier wordt de eigen identiteit versterkt en liggen er relatief veel woningen op loopafstand van de winkels en voorzieningen.

Vergroot afbeelding dg07_dorpscentrum.jpg Versterken dorpscentrum

Direct grenzend aan het oude centrum wordt een nieuwe school gerealiseerd. Omdat de oude school nu in het centrum dorp ligt komt hier een locatie vrij die geschikt is voor centrum-dorps wonen met commerciƫle voorzieningen.


bebouwing_nieuw-roden.jpg

Twee identiteiten

Vergroot afbeelding dg07_identiteiten.jpg Wijkengebied versus brinken

Bij de uitbreiding van Nieuw-Roden aan de westkant is nadrukkelijk ontworpen op een goede relatie (zowel in vorm als verbinding) met het Wijkengebied in het noordwesten en het Steenbergerveld in het zuidwesten. Zo zijn de Wijken ook aanwezig als open watergangen tussen de nieuwe bebouwing. De watergangen in het gebied grenzend aan het Steenbergerveld zijn juist meer een soort greppels, die soms nat zijn en soms droog.

Vergroot afbeelding profiel_nieuw-roden2(2).jpg Profiel wijkengebied

De openbare ruimte wordt hier met name bepaald door de toevoeging van een aantal brinkachtige ruimtes die sterk lijken op de Brink aan de Esweg. De ligging van de uitbreiding van het dorp is gericht op zoveel mogelijk nabijheid bij het centrum.

Vergroot afbeelding profiel_nieuw-roden1.jpg Profiel brinken

De vorm van de bebouwingsrand volgt de twee richtingen van het landschap. Rondom de uitbreiding ligt een langwerpig park dat onderdeel uitmaakt van de landschappelijke hoofdstructuur en waarop de rand van nieuw Nieuw-Roden zich oriƫnteert. Aan dit park ligt een nieuw buitensportcomplex in het Wijkengebied.

Vergroot afbeelding dg07_langzaam.jpg Langzaamverkeerroute

Door de Poolswijk primair te bestemmen voor langzaam verkeer, wordt het nieuwe sportcomplex verbonden met het centrum en de school. De hoofdontsluiting van Nieuw Nieuw-Roden vindt plaats met een nieuwe laan in noord-zuid richting die wordt aangesloten op de westelijke ontsluitingsweg langs Leek-Tolbert en vervolgens op de A7. Alle oost-west routes zijn primair bestemd voor langzaam verkeer en sluiten aan op het padennet in het Wijkengebied.

Aan de noordkant van Nieuw Nieuw-Roden bevindt zich een dorpsuitbreiding, waarin tevens een combinatie van werken en wonen kan worden gerealiseerd.

bebouwing_nieuw-roden2.jpg


Hieronder kunt u de ontwerpkaart en de dwarsprofielen downloaden.