Zevenhuizen

Wonen aan de vaart

Vergroot afbeelding kaart_ro_zevenhuizen.jpg Ontwerp Zevenhuizen

Het ontwerp voorziet in een bescheiden uitbreiding die past bij de schaal van het huidige dorp, gericht op een hernieuwde relatie met het landschap.

Vergroot afbeelding profiel_zevenhuizen.jpg Profiel Zevenhuizen

Hiervoor wordt een ring van bebouwing met een nieuwe vaart rondom de bestaande kern ontwikkeld. Deze bebouwing richt zich op de vaart en het buitengebied.

Vergroot afbeelding vaartenstructuur_zevenhuizen.jpg Vaartenstructuur

Zevenhuizen wordt met de nieuwe vaartenstructuur, weer een nadrukkelijk onderdeel van het ontginningslandschap.

De bebouwing wordt uitgevoerd in een dorpse dichtheid met een mogelijkheid voor de realisatie van locaties voor gemengd wonen en werken in het zuidoostelijk en noordwestelijk deel van het dorp. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een ordening waarbij de woningen zich richten op de vaart en de gecombineerde woon-werk eenheden hierachter zijn gelegen.

bebouwing_zevenhuizen.jpg

Vergroot afbeelding .dg09_provinciale_weg Provinciale weg

De ligging van de provinciale weg door het dorp blijft gehandhaafd omdat het ook een levensader is voor de dorpse commerciƫle voorzieningen. Het profiel van de weg kan echter sterk worden verbeterd door hier het hoofddiep weer uit te graven en aan te sluiten op de Kokswijk en de Haspelwijk. Het typische karakter van Zevenhuizen met wonen aan de vaart wordt op deze manier optimaal benut.

zevenhuizen_wonenaandevaart.jpg

Hieronder kunt u de ontwerpkaart en het dwarsprofiel downloaden.