Structuurplan Leek-Roden

Intergemeentelijk Structuurvisie Leek - Roden

Op 21 oktober 2009 hebben de gemeenteraden van Noordenveld en Leek de IGS vastgesteld. De IGS is samen met de provincies Drenthe en Groningen en de Dienst Landelijk gebied van het Ministerie van LNV opgesteld. Deze drie partners van beide gemeenten hebben ingestemd met de IGS.
De IGS is een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Leek-Roden tot het jaar 2030 op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap en verkeer en is een uitwerking van de Regiovisie Groningen-Assen 2030.

Deze site biedt informatie over de inhoud van de IGS en de projectorganisatie. Een keer per jaar wordt de site bijgewerkt een nieuw uitvoeringsprogramma op deze site geplaatst.
Daarnaast treft u op deze site de documenten die zijn geproduceerd in de periode van de totstandkoming van de IGS. Deze documenten vindt u in het Archief.

Plankaart op hoofdlijnen

Het gebied

Het gebied Leek-Roden ligt bij de stad Groningen, vlakbij de rijksweg A7. Het ligt op de grens van de provincies Drenthe en Groningen.
Leek en Roden zijn de twee grote kernen. Daarnaast liggen er 13 kleinere dorpen en drie landgoederen.

Actuele informatie

Actuele informatie over de IGS en de toekomstige plannen worden geplaatst op www.leek.nl en op www.gemeentenoordenveld.nl.