Structuurvisie

Een structuurvisie is een visie waarin de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied integraal en op hoofdlijnen wordt beschreven.

U kunt de IGS downladen via het onderdeel Archief/IGS.
U kunt de IGS ook inzien op deze site bij het onderdeel De IGS.

Wat staat er in een structuurvisie?

Vergroot afbeelding algemeen(1).jpg

In een structuurvisie wordt de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling onderbouwd. Een structuurvisie heeft een aantal onderdelen, namelijk:
- een beschrijving van hoe het gebied er nu uitziet;
- een beschrijving van de gewenste ontwikkeling inclusief de uitgangspunten en randvoorwaarden;
- een globale beschrijving van de financiƫle haalbaarheid.

Vergroot afbeelding bedrijven2.jpg

De structuurvisie geeft de ruimtelijke visie voor een bepaald gebied. De structuurvisie is niet rechtstreekse bindend voor burgers en overheden.
Daarin verschilt een structuurvisie van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is wel bindend.
De structuurvisie is een leidraad en een toetsingskader voor toekomstige plannen, zoals bestemmingsplannen.

Laatste nieuws

Het laatste nieuws over de IGS en de toekomstige plannen worden geplaatst op www.leek.nl en op www.gemeentenoordenveld.nl.